Кримінальне процесуальне законодавство зазнало змін: що важливо врахувати сторонам провадження під час дії воєнного стану

08 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану.
Зокрема, зміни торкнулись порядку розслідування злочинів НАБУ. Відтак, згідно з новою редакцією статті 36 КПК України під час дії воєнного стану Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю вмотивованою постановою мають право доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування.
Основні нововведення торкнулись статті 615 КПК України, яка передбачає особливий режим досудового розслідування та продовження строків тримання під вартою під час судового провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України.
Отже, означеними змінами передбачається, що у разі введення воєнного, надзвичайного стану та ін. будуть діяти наступні правила:
– якщо відсутня технічна можливість доступу до ЄРДР – рішення про початок досудового розслідування приймає слідчий, прокурор, а відомості про це вносяться до реєстру за першої можливості;
– у визначених статтею 615 КПК України випадках деякі повноваження слідчого судді може виконувати керівник відповідного органу прокуратури;
– у випадку відсутності об’єктивної можливості звернення до суду з обвинувальним актом – строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупиняється;
– строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою чи постанови прокурора про тримання під вартою, може бути продовжений до 1 місяця, а строк тримання під вартою може продовжуватися неодноразово;
– у разі неможливості проведення підготовчого судового засідання обраний під час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення відповідного питання у підготовчому судовому засіданні, але не більше ніж на 2 місяці;
– у разі закінчення строку дії ухвали суду про тримання під вартою та неможливості розгляду судом питання про продовження строку тримання під вартою – обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважаться продовженим до вирішення відповідного питання судом, але не більше ніж на 2 місяці.
Об’єктивна неможливість встановлюється окремо в кожному конкретному випадку окремо та залежить безпосередньо від бойових дій, обстановки у відповідній області, регіоні країни.
Крім того, 03.03.2022 року ВС було підготовано лист № 1/0/2-22 щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану. Даним листом, ВС звернув увагу на те, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. Усі клопотання, які надходять на розгляд слідчих суддів, мають розглядатись у межах строків, установлених КПК України, однак за можливості – невідкладно.
За умови неможливості здійснення судом правосуддя, зумовленої режимом воєнного стану, прокурору, за наявності необхідних підстав, необхідно звертатися з клопотаннями до відповідних апеляційних судів або, за наявності підстав, до Верховного Суду про зміну підсудності кримінальних проваджень (справ) відповідно до положень ст. 34 КПК України.
Якщо через об’єктивні обставини учасник кримінального провадження не може брати участь у засіданні в режимі відеоконференцзв’язку за допомогою технічних засобів, визначених КПК України, як виняток можна допускати участь такого учасника в режимі відеоконференцзв’язку за допомогою інших засобів, при цьому треба звернути увагу на роз’яснення такому учаснику його процесуальних прав та обов’язків.
Також, ураховуючи об’єктивні обставини, як виняток, можна допускати розгляд клопотань щодо запобіжних заходів без участі підозрюваного, з належною мотивацією такої процедури розгляду.
Слідчим суддям (суду) необхідно зважати на обставини воєнного стану та, за наявності необхідних для цього підстав, за клопотанням підозрюваного доречно ухвалювати рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов’язання, якщо відповідне клопотання обгрунтовується бажанням використати кошти, передані в заставу, для їх подальшого внесення на спеціальні рахунки НБУ для цілей оборони України.
За відсутності можливості завірення судового рішення печаткою та/або накладення штрихкоду прийняття слідчим суддею такого рішення підтверджується фактом внесення його до ЄДРСР.
Також, 24 березня 2021 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану №7183 зі скороченим строком підготовки.
Даним законопроєктом пропонується:
– врегулювати порядок зупинення судового провадження у разі призову/мобілізації обвинуваченого;
– виключити обмеження щодо проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час та визначити правила фіксації ходу і результатів провадження у випадку неможливості забезпечення в них участі понятих;
– передбачити можливість зупиняти досудове розслідування після повідомлення особі про підозру за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування;
– удосконалити порядок здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, зокрема, надати можливість Генпрокурору, керівнику обласної прокуратури, їхнім першим заступникам і заступникам своєю постановою доручати здійснення досудового розслідування іншим органам досудового розслідування за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування;
– визначити порядок участі та залучення захисника і перекладача до проведення окремої процесуальної дії;
– закріпити гарантії поновлення процесуальних строків;
– закріпити гарантії здійснення дистанційного судового провадження, коли обвинувачений перебуває поза межами приміщення суду.
Розглянуті зміни до процесуального законодавства є необхідними і покликані забезпечити належний порядок розслідування злочинів в умовах воєнного стану.

Leave a Comment