Коли діти «неправильно» поводять себе в школі, – правовий коментар для телеканалу «1+1»

Булінг та насильство у школах – питання, з якими батьки учнів стикаються повсякчас, незалежно від рівня та місця розташування навчальних закладів. Ситуація значно погіршується, коли мова заходить про дітей, які потребують інклюзивного навчання. В таких випадках дуже важливо додавати до правової ще й психологічну допомогу. Про це в коментарі для телеканалу «1+1» наголосив керуючий партнер АО EVRIKA Андрій Шабельніков.

Важливо, що з 1 січня 2022 року набере чинності новий ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти (затверджений КМУ 15.09.21). Новим Порядком передбачається, що зарахування учнів до закладу освіти здійснюється згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим МОН (тобто на загальних підставах). Водночас для учнів з особливими потребами передбачається як відвідування психологів, так й навчання за індивідуальними планами. Проте новий Порядок не визначає, як діяти у випадках порушення такими учнями правил поведінки.

Які підстави відрахування учнів з закладів освіти?

Наразі для державних та комунальних закладів освіти є чинним Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 р. № 564/32016 (надалі – Порядок № 367).

Розділом IV Порядку № 367 (пункт 1) передбачено можливість відрахування із державних та комунальних закладів освіти учнів, які:

1) здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

2) зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

3) переводяться до іншого закладу освіти відповідно до розділу ІІІ цього Порядку;

4) вибувають на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видання відповідного наказу керівником закладу освіти.

Про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з причин, визначених підпунктами 3, 4 цього пункту, заклад освіти, з якого переводиться (відраховується) учень, не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє відповідну службу у справах дітей.

За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть бути відраховані (чи переведені на іншу (крім денної) форму здобуття загальної середньої освіти у цьому самому чи іншому закладі освіти) учні 9 класу, яких було зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат (1, 2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану закладу освіти чи індивідуального навчального плану учня. (п.2 розділу IV Порядку)

Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. Особи, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти та не отримали відповідний документ про освіту після завершення останнього класу ліцею, відповідно до рішення педагогічної ради можуть бути відраховані із закладу освіти або переведені на іншу (крім денної) форму здобуття освіти в цьому самому або іншому закладі освіти. (п.3 розділу IV Порядку)

З вищенаведених норм слідує вичерпний перелік підстав для відрахування учнів з державних та комунальних закладів освіти, з обов’язковим письмовим інформуванням батьків дитини та органу управління освітою за місцем проживання учня у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування.

Доволі часто в практиці зустрічаються випадки ініціювання до відрахування з закладу освіти дитини, дії якої містять ознаки булінгу, чи за будь – які інші порушення навчальної дисципліни. Однак, вчинене учнем поведінкове порушення чи проступок в ході освітнього процесу не є підставою для відрахування згідно Порядку № 367.

Натомість, порушника дисципліни може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення булінгу (цькування) учасника освітнього процесу за ст. 173-4 КУпАП, а також покладено відповідальність на батьків чи осіб, що їх замінюють, за невиконання обов’язків щодо виховання дітей згідно ст. 184 КУпАП.

Втім, психологи кажуть, що в такому випадку звертати увагу потрібно не лише на «порушника» та «жертву», а і на весь клас, адже практично завжди саме цькування та провокації викликають агресію у іншої дитини.

Leave a Comment