ДІЙСНІСТЬ ЗАПОВІТУ ПОСВІДЧЕНОГО З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА: ВІДСТУП ВП ВС ВІД СВОЄЇ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ

Нотаріальне посвідчення нотаріусом заповіту поза межами свого нотаріального округу й недотримання статті 13-1 Закону України «Про нотаріат» не зумовлює недійсність (нікчемність чи оспорюваність) такого правочину, як вчинення заповіту.

Ключові рішення ЄСПЛ та Верховного Суду у справах про захист ділової репутації

Такі висновки важливі в першу чергу тим, що такі поняття є оціночними і тлумачаться судами перших інстанцій на власний розсуд, виходячи зі свого життєвого досвіду.