Ключові рішення ЄСПЛ та Верховного Суду у справах про захист ділової репутації

Такі висновки важливі в першу чергу тим, що такі поняття є оціночними і тлумачаться судами перших інстанцій на власний розсуд, виходячи зі свого життєвого досвіду.