Government Relations (GR) – це вибудовування і налагодження взаємин з урядом, державними органами, владними структурами, в тому числі з органами законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів; міністерствами, відомствами, постійно діючими і тимчасовими комісіями, робочими групами за участю державних службовців усіх рангів.

Мета діяльності – вирішення задач забезпечення діяльності компанії, за допомогою отримання прямої і непрямої допомоги у взаємодії в тій чи іншій формі з державними структурами та окремими державними службовцями.

Ми вибудовуємо й підтримуємо ефективні відносини з органами державної влади, що є важливим елементом для ведення успішного бізнесу, зміцнення ринкових позицій компаній, а також реалізації стратегічних інвестиційних проектів в Україні. До нашої команди практики Government Relations входять фахівці, які розуміють специфіку взаємодії з органами державної влади, а також мають широкий досвід у представленні інтересів компаній у межах комунікації з державними органами.

КЛЮЧОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАКТИКИ:

 • Комунікація з органами державної влади, просування законодавчих ініціатив в інтересах клієнта
 • Розроблення алгоритму дій для мінімізації негативних ризиків у відносинах із державними органами під час ведення бізнесу
 • Консультування з питань відкритих тендерів, фінансування й оренди державних об’єктів нерухомості, укладення договорів державно-приватного партнерства
 • Відстежування законодавчих тенденцій правового регулювання у ключових для клієнта сферах
 • Урегулювання спірних моментів із державними органами
 • Складання законопроектів та документації до них

Основні послуги:

 • урядова і парламентська інформаційна розвідка;
 • аналіз регуляторного впливу;
 • розробка та безпосередня участь у захисті законодавчих проектів;
 • реалізація кампаній щодо впровадження законодавчих новацій;
 • підтримка політиків у побудові експертних діалогів у різних секторах права;
 • робота в комітетах з питань правової експертизи;
 • залучення міжнародного нормотворчого досвіду;
 • розробка антикризового судового захисту з урахуванням можливих ризиків;
 • тендерна робота за державними тендерами;
 • отримання державних замовлень, завдань, грантів і субсидій
 • отримання фінансування компанії за програмами цільового фінансування держпрограм.