Зміни до процедур банкрутства в умовах воєнного стану і не тільки

Нещодавно у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону №7442 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану.
Запропонованими змінами хочуть спростити доступ до процедур банкрутства та неплатоспроможності і підвищити ефективність їх застосування в умовах воєнного та післявоєнного стану. Також, метою законопроекту є уточнення низки процедурних питань, усунення неузгодженостей і недоліків, виявлених під час практичного застування положень КУзПБ. Зокрема, однією з причин необхідності внесення змін до КУзПБ є знищення великої кількості майна суб’єктів господарювання в ході війни, що ускладнило чи унеможливило здійснення ними господарської діяльності, проведення розрахунків з контрагентами і виконання зобов’язань, що призвело до наявності у суб’єктів господарювання ознак неплатоспроможності чи стало наслідком їх неплатоспроможності.
Відтак, Законопроектом №7442 пропонується:
1. Унормувати порядок підготовки і надсилання запитів арбітражного керуючого, встановити форму, порядок направлення і порядок надання відповіді/інформації на запит арбітражного керуючого, який здійснює повноваження у справі.
2. Встановити можливість забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на не лише нерухоме майно і не тільки боржника, а і на майно осіб, які відповідно до КУзПБ несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність.
3. Забезпечити отримання від розпорядника майна та ліквідатора за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника висновку і визначення чи є ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, чи ні.
4. Надати розпоряднику майна, з метою забезпечення задоволення вимог кредиторів, дієвих повноважень при виконанні повноважень у справі і забезпечення фактичного здійснення контролю за господарською діяльністю боржника шляхом доступу розпорядника майна до інформації що зберігається у базах даних (в тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності.
5. Доповнити перелік боргів, які не підлягають реструктуризації та/або прощенню в процедурах банкрутства, боргами, пов’язаними з відшкодуванням шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
6. Щодо нововведень, пов’язаних із воєнним станом пропонується доповнити розділ «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ положеннями, які передбачають, що на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування:
– проведення зборів та комітету кредиторів може здійснюватися дистанційно (у режимі відеоконференції та шляхом опитування);
– господарським судом може бути продовжено строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів та ін;
– арбітражний керуючий не несе дисциплінарної відповідальності за невчинення дій та невиконання обов’язків, передбачених КУзПБ, якщо їх вчинення або невиконання було унеможливлено у зв’язку з веденням бойових дій, що зумовлювало існування загрози для життя і здоров’я;
– розгляд справ про банкрутство (неплатоспроможність) або окремих процесуальних питань може здійснюватися господарським судом в порядку письмового провадження;
– зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно плану санації чи плану реструктуризації боргів боржника;
– справу про банкрутство (неплатоспроможність) може бути відкрито за заявою боржника, якщо проведення бойових дій призвело до його неплатоспроможності, без здійснення авансування винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду, за умови укладення боржником з арбітражним керуючим угоди про виконання арбітражним керуючим повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) до її закриття з оплатою винагороди арбітражного керуючого на умовах, визначених цією угодою.
Також законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» з метою приведення положень цього Закону у відповідність із змінами, передбаченими проектом Закону №7442 щодо забезпечення розкриття банками арбітражним керуючим банківської таємниці і надання інформації на запити арбітражних керуючих.
Наразі законопроект №7442 опрацьовується відповідними комітетами, тож чекаємо подальших новин та остаточної редакції нововведень у процедурі банкрутства.

Leave a Comment